Junkers – Termo hs0803b

Termo elèctric Elacell HS 080 3B

  • Capacitat útil 80 litres
  • Instal·lació reversible (vertical o horitzontal) per servei d’acs acumulada
  • Ajustament de temperatura en intervals de 10ºC
  • Temps d’escalfament 140 min
  • Testimoni lluminós de funcionament i display amb indicació de temperatura
  • Dipòsit en acer vitrificat
  • Aïllament d’escuma de poliuretà sense CFC
  • Ànode de sacrifici de magnesi
junkers

Comments are closed.