Junkers

Junkers – Termo hs1003b

Termo elèctric Elacell HS 100 3B

 • Capacitat útil 100 litres
 • Instal·lació reversible (vertical o horitzontal) per servei d’acs acumulada
 • Ajustament de temperatura en intervals de 10ºC
 • Temps d’escalfament 175 min
 • Testimoni lluminós de funcionament i display amb indicació de temperatura
 • Dipòsit en acer vitrificat
 • Aïllament d’escuma de poliuretà sense CFC
 • Ànode de sacrifici de magnesi
junkers

Junkers – Termo hs0803b

Termo elèctric Elacell HS 080 3B

 • Capacitat útil 80 litres
 • Instal·lació reversible (vertical o horitzontal) per servei d’acs acumulada
 • Ajustament de temperatura en intervals de 10ºC
 • Temps d’escalfament 140 min
 • Testimoni lluminós de funcionament i display amb indicació de temperatura
 • Dipòsit en acer vitrificat
 • Aïllament d’escuma de poliuretà sense CFC
 • Ànode de sacrifici de magnesi
junkers

Junkers – Termo hs0503b

Termo elèctric Elacell HS 050 3B

 • Capacitat útil 50 litres
 • Instal·lació reversible (vertical o horitzontal) per servei d’acs acumulada
 • Ajustament de temperatura en intervals de 10ºC
 • Temps d’escalfament 109 min
 • Testimoni lluminós de funcionament i display amb indicació de temperatura
 • Dipòsit en acer vitrificat
 • Aïllament d’escuma de poliuretà sense CFC
 • Ànode de sacrifici de magnesi
junkers